ביקורת ספרים: עולם נכה – בתיה ענה / מ. י. פרצמן

יש אנשים שלוקחים אותנו לחו”ל. יש אנשים שלוקחים את חו”ל אלינו. בתיה ענה, מחברת הספרים “עולם חירש” ו”עולם נכה“, קרוצה מהסוג השני. בספרה “עולם חירש” היא לא ניתקה אותנו מהעולם שלנו, לא גרמה לנו להתנתק מהמציאות: היא הביאה את העולם האחר, השונה, אלינו פנימה. אל תוך המציאות היומיומית והשגרתית שלנו, גרמה לנו לפקוח עיניים ולהגיד: […]