ביקורת ספרים: טווח אפס – יונה ספיר / מ. י. פרצמן

[זהירות! פוסט זה מכיל ארס חדשני ורעיל שעלול להרוס לכם את קריאת טווח אפס (ספוילרים, בלעז')]   אייל מת. אייל גלבוע, האיש והאגדה. זה שאף אחד לא יכול לו. זה שלא מתרגש מכלום וכלום לא מתרגש ממנו. זה שלא מעפעף מכדור, לא מתכדרר ממהלומה, לא מתלהם מפגיעה, לא נפגע מביקורת. האיש מת. במקומו צץ אדם […]

ביקורת ספרים: עולם נכה – בתיה ענה / מ. י. פרצמן

יש אנשים שלוקחים אותנו לחו"ל. יש אנשים שלוקחים את חו"ל אלינו. בתיה ענה, מחברת הספרים "עולם חירש" ו"עולם נכה", קרוצה מהסוג השני. בספרה "עולם חירש" היא לא ניתקה אותנו מהעולם שלנו, לא גרמה לנו להתנתק מהמציאות: היא הביאה את העולם האחר, השונה, אלינו פנימה. אל תוך המציאות היומיומית והשגרתית שלנו, גרמה לנו לפקוח עיניים ולהגיד: […]