עריכת לשון

עריכת לשון

עריכת לשון היא עריכת הבסיס, הסטארט.
התמקדות על כל מילה, בין אם בהקשרה האיותי ובין אם ההגיוני. תיקוני כתיב או הקלדה. בנוסף, בשלב מתקדם יותר, מילים בלתי הגיוניות או תיקוני דקדוק.

אי אפשר להוציא ספר, ולצפות ממנו להיות רב מכר כשכתוב שם “שני משאיות”, נכון?
ואי אפשר להרשים את הבוס בתכנית גרנדיוזית, כשכתוב בה “שלוש חלקים לתכנית”.
זה פשוט לא עובד ככה.

חזרה