מה אני עושה

מה אני עושה?

עריכת סגנון: בשלב ראשון אני עוברת על הטקסט ומשפרת את רמת הכתיבה שלו עד שיהיה מושלם. עריכת סגנון יכולה להסתכם ברמת המינימום, כגון תיקון שגיאות הניסוח הבולטות בלבד, תיקון פיסוק ודברים חיוניים בודדים, ויכולה גם לעלות בדרגה: הוספת נופך ושיפור ניסוחים.

מה עוד? תיקון משפטים לקויים, הוספת צבע ודרמה, הפיכת קטע בסיסי ומתומצת לנרחב ועשיר יותר, הכנסת קטעים זנוחים מעט לאור הזרקורים והדגשת הקטעים המשמעותיים בעלילה. התוצר הסופי יהיה ספר הכתוב בצורה יפה ומושכת, בשפה גבוהה וכתיבה מושלמת.

והגהה, את עושה? שואלים כולם. התשובה היא שאכן, אני עושה, אך לא כחלק מתפקידי הבסיסי. כלומר, עורכת ספרותית ואף לשונית איננה בהכרח גם מגיהה, אך בהחלט אפשר לאגד את שתי העריכות – שתי ציפורים במכה אחת, ולעשות את שני השלבים ביחד.

בנוסף, אני גם קוראת את הספר ובודקת אותו מבחינת היגיון:

סופרים רבים נוטים לפספס פרטים קטנים אך בסיסיים, והתפקיד שלי יהיה לזהות אותם. לדוגמה, אם כתוב בפרק 5 שהגיבור היה במסעדה צפונית יוקרתית בשעה שלוש בצהרים, לא יתכן שבפרק 23 יהיה כתוב ששהה באילת בשעה שתיים חמישים…